ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

Ebara Corporation เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น บริษัทของเราให้บริการออกแบบ ผลิต และดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็นเจ้าของบริษัท Elliott Company ในประเทศสหรัฐอเมริกา ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็นภาคส่วนหลักๆ 3 ภาคส่วน ได้แก่ บริษัทด้านระบบและเครื่องจักรของไหล บริษัทด้านเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง และบริษัทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ชื่อบริษัท EBARA CORPORATION แผนที่สำนักงานใหญ่
ชื่อที่รู้จักทั่วไป EBARA
สำนักงานใหญ่ 11-1, Haneda Asahi-cho, Ohta-ku, Tokyo 144-8510, Japan
โทรศัพท์ 81-3-3743-6111 (โทรศัพท์พื้นฐาน)
วันที่ก่อตั้ง พฤศจิกายน 1912
วันที่เริ่มต้นกิจการ พฤษภาคม 1920
ทุนที่ออกชำระแล้ว 78.8 พันล้านเยน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017)
จำนวนพนักงาน 16,219 คน (รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2017)
 3,898 คน (EBARA CORPORATION ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017)
ยอดขายสุทธิ 381.9 พันล้านเยน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017)
EBARA Group ประกอบด้วย EBARA CORPORATION, บริษัทย่อย 89 สาขา (โดยมี 57 สาขาเป็นบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงิน), และบริษัทในเครือ 8 แห่ง
ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก บริษัทด้านเครื่องจักรและระบบของไหล
 ปั๊มน้ำ, เครื่องสูบอัด, เครื่องกังหัน, อุปกรณ์ทำความเย็นและทำความร้อน, เครื่องเป่าลม, พัดลม
บริษัทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 โรงงานเผาขยะจากเทศบาล, โรงงานเผาขยะจากอุตสาหกรรม, โรงงานบำบัดน้ำ
บริษัทด้านเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง
 ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง, อุปกรณ์ CMP, อุปกรณ์ชุบเคลือบผิวโลหะ, อุปกรณ์บำบัดไอเสีย
เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด อ้างอิงมาจากเนื้อหาต้นฉบับที่เป็นภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่เป็นภาษาอื่นๆ ทั้งหมดอ้างอิงมาจากเนื้อหาที่จำลองเป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลและรายละเอียดใดๆ ที่ไม่มีให้บริการในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะอ้างอิงกลับไปที่ภาษาอังกฤษ