Cách thức của Ebara

Cách thức của Ebara

Các thành viên của Tập đoàn EBARA luôn tương tác với các bên liên quan bằng niềm đam mê và sự cống hiến theo đúng Tinh thần Sáng lập. Sứ mệnh của các hoạt động kinh doanh của chúng tôi là tạo những đóng góp lớn cho xã hội bằng việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao liên quan đến nước, không khí, và môi trường. Điều này được thể hiện trong Triết lý kinh doanh của chúng tôi. Để hoàn thành sứ mệnh này và thực hiện các trách nhiệm xã hội của Tập đoàn EBARA, chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình với ý thức đạo đức mạnh mẽ và xây dựng mối quan hệ tin tưởng với các cổ đông của chúng tôi.

Nội dung tiếng Anh trên trang web của chúng tôi được dựa trên nội dung gốc bằng tiếng Nhật. Nội dung bằng các ngôn ngữ khác được dựa trên nội dung bằng tiếng Anh. Thông tin chi tiết không có sẵn bằng ngôn ngữ mà không phải tiếng Anh hay tiếng Nhật sẽ được tham chiếu trở lại nội dung bằng tiếng Anh.