Triết lý

Triết lý

Triết lý Kinh doanh và Chính sách Quản lý

Triết lý kinh doanh của Tập đoàn EBARA thể hiện mục tiêu kinh doanh của chúng tôi vẫn được giữ vững không thay đổi kể từ khi thành lập, và chính sách quản lý của chúng tôi cung cấp định hướng kinh doanh mà việc quản lý hiện tại đang khát khao hướng tới.

Triết lý kinh doanh

Chúng tôi đóng góp cho xã hội thông qua các công nghệ và dịch vụ chất lượng cao liên quan đến nước, không khí và môi trường.

Chính sách quản lý

Đến năm 2020

Dựa trên triết lý kinh doanh của mình, Tập đoàn EBARA (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn") coi việc cung cấp cho các ngành nghề hàng loạt các sản phẩm phục vụ cho lợi ích của cộng đồng một cách nhất quán là trụ cột trong hoạt động kinh doanh của mình. Điều đó có nghĩa là Tập đoàn luôn phấn đấu nỗ lực theo đuổi sự tăng trưởng liên tục thông qua cung cấp các sản phẩm công nghiệp không thể thiếu đối với khách hàng để từ đó tạo ra các sản phẩm cuối cùng, tập trung vào độ an toàn, sự bảo đảm, tính thoải mái, cũng như mang tới dịch vụ và hỗ trợ bảo hành để sản phẩm hoạt động hiệu quả nhất.

Nội dung tiếng Anh trên trang web của chúng tôi được dựa trên nội dung gốc bằng tiếng Nhật. Nội dung bằng các ngôn ngữ khác được dựa trên nội dung bằng tiếng Anh. Thông tin chi tiết không có sẵn bằng ngôn ngữ mà không phải tiếng Anh hay tiếng Nhật sẽ được tham chiếu trở lại nội dung bằng tiếng Anh.